I share about Backend - Blockchain - DevOps and some thoughts on Tech and Life. 😴

✨ New

👨‍💻 Technical

🤔 Life

⛓ Blockchain

🚀 Project

🤪 Others

Follow me @anhkolamgidauanhthe

Donate to me
Bank QR

Bank QR Code

Buy me a coffee
Buy Me A Coffee

@source-blog by @thanhledev

Thứ 7 (24-12) lúc 9 giờ sáng mình có buổi workshop nhỏ chia sẻ cách viết Smart Contract dùng Solidity, target là chỉ cần biết code là làm được.
Nếu bạn hứng thú hãy tham gia nhé!