I put some of my posts in series so you can read it with more context 🥰

🧠 Mindset

Tư duy của mình về cuộc sống
 1. Tản mạn về tự do

  Dạo gần đây, mọi người thường hay nghe đến khái niệm “tự do tài chính” hoặc các bạn trẻ chọn con đường làm freelancer để có cuộc sống tự do hơn…

 2. From zero to 0 ở Bách Khoa

  Thật lòng mà nói, hành trình Bách Khoa 4,5 năm của mình có thể gói gọn trong 4 chữ “from zero to 0”. Tại sao ư, hãy đọc đến cuối bài viết nhé…

 3. "Tốt nghiệp trễ hạn" - Lựa chọn của riêng mình

  Ngay từ những ngày đầu bước chân vào Bách Khoa, mình đã bị ám ảnh bởi 4 chữ "ra trường đúng hạn" và không ngừng nỗ lực cày cuốc để có thể hoàn thành chương trình đào tạo trong 4 năm. Và...

 4. Năm 2022 đã dạy mình những gì?

  Cảm ơn 2022 vì mình vẫn còn cơ hội được hít thở, được sống và được cống hiến...

 5. Làm việc để…. làm gì?

  Một số chiêm nghiệm của mình trong quá trình làm việc..

⛓ Web3

Mình tin Blockchain sẽ là tương lai
 1. Tản mạn về Blockchain

  Mình không biết tương lai Blockchain sẽ phát triển tới đâu và đạt được những gì. Nhưng mà theo tầm nhìn và suy nghĩ của mình thì con đường tiếp theo Blockchain sẽ có nhiều cơ hội và thách thức thú vị để chúng ta có thể hi vọng và trông chờ..

 2. Blockchain layers là gì và các giải pháp mở rộng?

  Thời gian qua, mọi người sẽ nghe nhiều về khái niệm Web3.0, được cho là cuộc cách mạng tiếp theo trong tiến trình phát triển của Internet. Vậy liệu thực sự hạ tầng Blockchain hiện tại đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng đó hay chưa...?

Database

Loạt bài viết mình chia sẻ chuyên sâu về cơ sở dữ liệu
 1. Triển khai MongoDB với Docker trên Digital Ocean (Phần 2: Replica Set - same VPS)

  Tutorials cấu hình MongoDB replication…

 2. Triển khai MongoDB với Docker trên Digital Ocean (Phần 1: Standalone)

  Cấu hình cơ bản MongoDB Standalone…

Backend

Loạt bài viết mình chia sẻ chuyên sâu về backend
 1. [JS/TS] Mình đã thực sự hiểu ngôn ngữ lập trình đang sử dụng?

  [JS/TS] Bạn đã thực sự hiểu ngôn ngữ lập trình mình sử dụng?

 2. Mình đã publish npm package đầu tiên như thế nào?

  NPM Package đầu tiên của mình…

Devops

Loạt bài viết mình chia sẻ chuyên sâu về devops
 1. Tư duy mở trong thiết kế hệ thống High Availability

  Tư duy thiết kế hệ thống High Availability

Follow me @anhkolamgidauanhthe

Donate to me
Bank QR

Bank QR Code

Buy me a coffee
Buy Me A Coffee

@source-blog by @thanhledev

Thứ 7 (24-12) lúc 9 giờ sáng mình có buổi workshop nhỏ chia sẻ cách viết Smart Contract dùng Solidity, target là chỉ cần biết code là làm được.
Nếu bạn hứng thú hãy tham gia nhé!